ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ระบบงาน ICT ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ : “ถ่ายรูปให้…เป๊ะ วีดิโอให้…ปัง” ด้วยสมาร์ทโฟน (ระดับพื้นฐาน)

          วันที่ 4 ก

Read more