อำลาพี่ ป.6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล ได้จัดพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวการะเกด คุณาจันทร์ และนางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม.

ภาพ :เนติพงษ์ /อนุชา/สุชาดา
ข่าว : อนุชา
เบญจมาศ :รายงาน