“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำอนุบาลศรีนครก้าวไกล”

 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี พ.ศ.2565

        วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ นางสาวธัญชนิตมากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 11 – 17 มกราคม พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นสัญญาในการประกอบวิชาชีพ
และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ
2. กำหนดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา “พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม นำอนุบาลศรีนครก้าวไกล”
3. กิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์  ทำความสะอาดภายในสถานศึกษา
4. จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างครูและศิษย์
รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน

ครูดุสิต/สุชาดา และคณะคุณครู: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น