บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ เพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชาญ สนิทผล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และคณะวิทยากร นำหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ Smart Kids Code จำนวน 4 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มาส่งมอบให้กับทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน โดยมี นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) เป็นผู้รับมอบหุ่นยนต์