นายอำเภอศรีนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ของโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ในโอกาสนี้นายอำเภอศรีนครได้เยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว