นายสาธิต มากมี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและข้าราชการที่มารับบริการฉีดวัคซีน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564เวลา 14.00 น. นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและข้าราชการที่มารับบริการฉีดวัคซีน ในการนี้
นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ และนางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (Covid-19)
ณ จุดฉีดวัคซีนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม(พระอารามหลวง) โดยโรงพยาบาลศรีนคร
ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ครูทั่วประเทศเข้ารับการฉีด หลังจากมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว