กิจกรรมวันคริสต์มาส

                วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำโดย นายสาธิต มากมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) พร้อมด้วย นางสาวการะเกด คุณาจันทร์
นางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ​ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น
เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส
ทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกสายชั้น
การตอบคำถาม เกม และการแจกของขวัญของรางวัล  ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเข้มงวด

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว