พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

 

DSC_0170วันที่ 4 ธีนวาคม 2556 โรงเรียนได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภัคดี

แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

DSC_0152_resize DSC_0154_resize
DSC_0159_resize DSC_0150_resize
DSC_0160_resize DSC_0165_resize
DSC_0179_resize DSC_0180_resize
DSC_0183_resize DSC_0191_resize
DSC_0192_resize DSC_0195_resize
DSC_0199_resize DSC_0203_resize
DSC_0204_resize DSC_0212_resize
DSC_0265_resize DSC_0253_resize
DSC_0256_resize DSC_0261_resize
DSC_0277_resize DSC_0280_resize