Home

เรียนรู้ดูบ้านเกิด สู่เศรษฐกิจพอเพียง

DSC_1683
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนได้จักกิจกรรม เรียนรู้ดูบ้านเกิด สุ่เศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2555

โดยได้พานักเรียนไปเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้

1. เกษตรอำเภอศรีนคร    2.  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สู่อาชีพ (คุณครูวิษณุ  ล้วนงาม)  3. การทำไม้กวาด (คุณลำไย  สาสิงห์)

4. การทำน้ำหมักใช้รับประทานและทำความสะอาด (คุณครูพเยาว์  สุขเสริญ)  5. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

DSC_1690_resize DSC_1692_resize
DSC_1694_resize DSC_1709_resize
DSC_1713_resize DSC_1717_resize
DSC_1721_resize DSC_1730_resize
DSC_1739_resize DSC_1743_resize
DSC_1748_resize DSC_1751_resize
DSC_1753_resize DSC_1755_resize
DSC_1775_resize DSC_1784_resize
DSC_1797_resize DSC_1813_resize
DSC_1819_resize DSC_1822_resize
DSC_1829_resize DSC_1839_resize
DSC_1843_resize DSC_1846_resize
DSC_1860_resize DSC_1865_resize
DSC_1869_resize DSC_1871_resize
DSC_1885_resize DSC_1889_resize
DSC_1893_resize DSC_1904_resize
DSC_1911_resize DSC_1917_resize
DSC_1927_resize DSC_1924_resize