Home

ตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"ครั้งที่31

DSC_1431

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นักเรียนได้เข้าร่วม โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"  ครั้งที่ 31  ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 

DSC_1414_resize DSC_1417_resize
DSC_1423_resize DSC_1420_resize
DSC_1435_resize DSC_1437_resize
DSC_1454_resize DSC_1462_resize
DSC_1450_resize DSC_1449_resize