Home

โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิต

DSC_0871

 

เมื่อวันที่ 5-12 พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้จัดโครงการธรรมพัฒนาจิต ขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการฝึกจิตใจ

ให้มีสมาธิ ทำจิตใจหให้ผ่องใส่ มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

 

DSC_0857_resize DSC_0862_resize
DSC_0872_resize DSC_0886_resize
DSC_0901_resize DSC_0904_resize
DSC_0933_resize DSC_0954_resize
DSC_0957_resize DSC_0996_resize
DSC_1119_resize DSC_1120_resize
DSC_1123_resize DSC_1129_resize