Home

อนุบาลศรีนครเกมส์

DSC_1030 (3)
เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี
 รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
DSC_0064_resize DSC_0015_resize
DSC_0033_resize DSC_0097_resize
DSC_0081_resize DSC_0082
DSC_0091_resize DSC_0143_resize
DSC_0167_resize DSC_1043 (3)_resize
DSC_1040 (2)_resize DSC_1137_resize
DSC_1096_resize DSC_1117_resize
DSC_1159_resize DSC_1075_resize
DSC_1034_resize DSC_1063_resize
DSC_1073 (2)_resize DSC_1074 (2)_resize
DSC_1090_resize DSC_1105_resize
DSC_1086_resize DSC_1085_resize
DSC_1050_resize DSC_1053_resize
DSC_0243_resize DSC_0257_resize