Home

นักเรียน ป.5 ทัศนศึกษา

DSC_0758
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นในห้องเรียน
DSC_0710_resize DSC_0713_resize
DSC_0722_resize DSC_0725_resize
DSC_0741_resize DSC_0744_resize
DSC_0785_resize DSC_0794_resize
DSC_0800_resize DSC_0825_resize