Home

นักเรียน ป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

DSC_0088
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้จักกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  ได้พานักเรียนไป ไบเทค พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ Dreamworld 

 

DSC_0034_resize DSC_0046_resize
DSC_0052_resize DSC_0058_resize
DSC_0060_resize DSC_0070_resize
DSC_0078_resize DSC_0084_resize
DSC_0097_resize DSC_0096_resize
DSC_0099_resize DSC_0103_resize
DSC_0116_resize DSC_0121_resize