Home

สัปดาห์อาเซียน

DSC_1836

เมื่อวันที่ 8 สิหาคม ตรงกับวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดสัปดาห์อาเซียนขึ้น

ในวันที่ 6-10 สิหาคม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน และยังได้มีการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนอีกด้วย

DSC_1759_resize DSC_1754_resize
DSC_1741_resize DSC_1833_resize
DSC_2014_resize DSC_2001_resize