Home

สืบสานประเพณีเวียนเทียน เข้าพรรษา

DSC_1789
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณี เวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าวัดไปทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่อสังฆทาน และจตุปัจจัย ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

DSC_1734_resize DSC_1736_resize
DSC_1744_resize DSC_1756_resize
DSC_1765_resize DSC_1774_resize
DSC_1749_resize DSC_1760_resize
DSC_1776_resize DSC_1785_resize
DSC_1793_resize DSC_1797_resize
DSC_1800_resize DSC_1804_resize
DSC_1843_resize DSC_1827_resize
DSC_1811_resize DSC_1804_resize