Home

"พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด "

DSC_019d1
วันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายในอำเภอศรีนคร ร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"  เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้โทษและภัยของยาเสพติด และปลูกฝังให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองให้ไกลจากยาเสพติด

DSC_0261_resize DSC_0253_resize
DSC_0246_resize DSC_0275_resize
DSC_0270_resize DSC_0221_resize
DSC_0225_resize DSC_0205_resize
DSC_0209_resize DSC_0234_resize
DSC_0298_resize DSC_0117_resize
DSC_0157_resize DSC_0336_resize