Home

ระลึกถึงพระคุณครู

DSC_1297

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนเรามา และได้ขอฝากตัวของตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู 

 

 

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย

 อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง

 คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง 

 คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี

 อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง 

 ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่

 เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี 

 เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู

DSC_1239_resize DSC_1264_resize
DSC_1230_resize DSC_1246_resize
DSC_1251_resize DSC_1256_resize
DSC_1287_resize DSC_1275_resize
DSC_1306_resize DSC_1272_resize
DSC_1298_resize DSC_1279_resize
DSC_1319_resize DSC_1317_resize