Home

มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก

DSC_1234
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ทางโรงเรียนได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ การเวียนเทียน ฟังเทศฟังธรรม การนั่งสมาธิ การร่วมเดินขบวน การจัดนิทรรศการวัน พุทธชยันตี 2600 ปี
 และการประกวดวาดภาพให้หัวข้อ วันวิสาขบูชา อีกด้วย
DSC_1242_resize DSC_1240_resize
DSC_1249_resize DSC_1259_resize
DSC_1283_resize DSC_1294_resize
DSC_1291_resize DSC_1310_resize
DSC_1324_resize DSC_1323_resize
DSC_1215_resize DSC_1211_resize
DSC_1342_resize DSC_1171_resize
DSC_1346_resize DSC_1367_resize
DSC_1380_resize DSC_1385_resize