Home

ERIC Network Srinakhon English Camp

IMG_2225

เมื่อวันที่ 14- 16 พฤษภาคม  ได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ERIC Network Srinakhon English Camp  โดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้กับนักเรียนในอำเภอศรีนคร กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษ ค่ายนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนที่เข้ามารับการอบรมเป็นอย่างมาก

DSC_0957_resize DSC_0959_resize
DSC_0973_resize DSC_0977_resize
DSC_1031_resize DSC_1020_resize
IMG_3522_resize IMG_3451_resize
IMG_3553_resize IMG_3557_resize
DSC_1046_resize DSC_1047_resize
DSC_1049_resize DSC_1052_resize