Home

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2555

DSC_0991

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยนายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ชี้แจ้ง

นโนบายการจัดการศึกษา การพัฒนานักเรียน และเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้พูดคุยและปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาย

DSC_0983_resize DSC_0992_resize
DSC_0997_resize DSC_0993_resize
DSC_0998_resize DSC_1014_resize
DSC_1012_resize DSC_1008_resize
DSC_1005_resize DSC_1019_resize