Home

มหกรรมเปิดบ้านทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ

DSC_0257
เมื่อวันศุกร์ืที่ 30 มีนาคม ทางโรงเรียนได้จัด "มหกรรมเปิดบ้านทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ" เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับชม และยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆเป็นจำนวนมาก
DSC_0227 DSC_0251
DSC_0310 DSC_0318
DSC_0472 DSC_0474
DSC_0311 DSC_0481
DSC_0259 DSC_0263
DSC_0276 DSC_0284
DSC_0289 DSC_0327
DSC_0333 DSC_0330
DSC_0348 DSC_0359
DSC_0389 DSC_0409
DSC_0457 DSC_0468
DSC_0423 DSC_0454
DSC_0488 DSC_0491