Home

สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

DSC_00811
วันที่ 9 มีนาคม 2555 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก  ได้จัดทำ "โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย" ให้กับเยาวชน เพื่อ วางรากฐานในเรื่องของจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้นักเรียน เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ เครื่องหมายจราจร และเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้อ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
DSC_0065 DSC_0067
DSC_0073 DSC_0085
DSC_0089 DSC_0090
DSC_0086 DSC_0095
DSC_0125 DSC_0147
DSC_0146 DSC_0123
DSC_0139
DSC_0133
DSC_0096 DSC_0073_2
DSC_0069_2 DSC_0064_2
DSC_0065_2 DSC_0067_2
DSC_0153 DSC_0159
DSC_0164 DSC_0191
DSC_0179 DSC_0193
DSC_0173 DSC_0171