Home

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปัจฉิมนิเทศ

DSC_0825
เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัด ชลบุรี และจังหวัด ระยอง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มระหว่างครูและนักเรียน 
DSC_0697_2_resize DSC_0382_resize
DSC_0408_resize DSC_0392_resize
DSC_0386_resize
DSC_0439_resize
DSC_0470_resize DSC_0471_resize
DSC_0476_resize DSC_0479_resize
DSC_0486_resize DSC_0488_resize
DSC_0490_resize DSC_0525_resize
DSC_0523_resize DSC_0547_resize
DSC_0521_resize DSC_0540_resize
DSC_0512_resize DSC_0514_resize
DSC_0617_resize DSC_0557_resize
DSC_0631_resize DSC_0660_resize
DSC_0664_resize DSC_0668_resize
DSC_0724_resize DSC_0738_resize
DSC_0779_resize DSC_0804_resize
DSC_0829_resize DSC_0830_resize