Home

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันโค้ง

IMG_9132
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ทางโรงเรียนได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันโึค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย 
และได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านสันโค้ง เป็นอย่างมาก
IMG_8833 IMG_8843
IMG_8871_resize IMG_8877_resize
IMG_8894_resize IMG_8919_resize
IMG_8857_resize IMG_8851_resize
IMG_8976_resize IMG_8965_resize
DSC_0645_resize IMG_8971_resize
IMG_8920_resize IMG_8921_resize
IMG_8923_resize IMG_8928_resize
IMG_8931_resize IMG_8945_resize
IMG_8943_resize IMG_9001_resize
IMG_8951_resize IMG_8955_resize
IMG_8993_resize IMG_9099_resize
IMG_9108_resize IMG_9110_resize
IMG_8808_resize IMG_8824_resize
DSC_0812_resize DSC_0831_resize