Home

วันครูแห่งชาติ

DSC_0313_2_resize

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ทางเครื่อข่ายโรงเรียนศรีนคร จัดงานวันครูขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร เพื่อให้บุคคล ประชาชน และลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้มีโอกาศเคารพสักการะและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

DSC_0073_resize DSC_0075_resize
DSC_0113_resize DSC_0116_resize
DSC_0084_resize DSC_0099_resize
DSC_0095_resize DSC_0062_resize
DSC_0057_resize DSC_0133_resize
DSC_0140_resize DSC_0141_resize
DSC_0129_resize DSC_0162_resize
DSC_0122_resize DSC_0165_resize
DSC_0169_resize DSC_0328_resize
DSC_0328_resize DSC_0341_resize
DSC_0349_resize DSC_0444_resize
DSC_0463_resize DSC_0459_resize