Home

วันเด็กแห่งชาติ 2555

DSC_0847

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายใจอำเภอศรีนคร จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และให้เด็กรู้หน้าที่ตนและอยู่ในระเบียบวินัย  โดยคำขวัญที่ว่า "สามัคคี  มีความรู้ คู่ปัญญา่  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี"

DSC_0849 DSC_0934
DSC_0928 DSC_0915
DSC_0880 DSC_0884
DSC_0922 DSC_0937
DSC_0869 DSC_0898
DSC_0896 DSC_0903
DSC_0959 DSC_0970
DSC_0994 DSC_0990
DSC_1013 DSC_1017
DSC_1022 DSC_1023
DSC_1033 DSC_1039
DSC_1064 DSC_1054
DSC_1077 DSC_1073
DSC_1094 DSC_1097
DSC_1105 DSC_1114
DSC_0830_2 DSC_0835_2