Home

งานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

100_4024

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

โดยได้นำนักเรียนไปแสดง ที่เวที อำเภอศรีนคร

100_3952 100_3939
100_3941 100_3942
100_3950 100_3948
100_3952 100_3954
100_3978 100_3970
100_3982 100_3975
100_3945 100_3946
100_3943 100_3963
100_3939 100_3936