Home

อนุบาลศรีนครช่วยภัยน้ำท่วม

DSC_1686_1

เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ร่วมมือกับสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ กรุงเทพมหานคร

 

DSC_1668 DSC_1701
DSC_1696 DSC_1698
DSC_1706 DSC_1644
DSC_1634
DSC_1638
DSC_1649 DSC_1646
DSC_1642 DSC_1640