Home

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2554

 

DSC_0479

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางด้านกีฬา บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มของ นักกีฬาตัวน้อยๆ

 

DSC_0376 DSC_0398
DSC_0392 DSC_0452
DSC_0472 DSC_0432
DSC_0454 DSC_0485
DSC_0463 DSC_0496
DSC_0522 DSC_0525
DSC_0538 DSC_0542
DSC_0555 DSC_0561
DSC_0572 DSC_0575
DSC_0607
DSC_0613
DSC_0267 DSC_0270
DSC_0278 DSC_0274
DSC_0280 DSC_0283
DSC_0294 DSC_0304
DSC_0315 DSC_0309
DSC_0366 DSC_0352
DSC_0348 DSC_0345
DSC_0373 DSC_0329
DSC_0332 DSC_0333
DSC_0339 DSC_0692
DSC_0690 DSC_0253
DSC_0271 DSC_0307
DSC_0299
DSC_0314
DSC_0317 DSC_0325
DSC_0330 DSC_0335