Home

ถวายเทียนเข้าพรรษา

DSC_2694

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนร่วมทำบุญ ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ทางศาสนาพุทธ

 

DSC_2510 DSC_2518
DSC_2524 DSC_2570
DSC_2578 DSC_2592
DSC_2628 DSC_2625
DSC_2640 DSC_2556
DSC_2649
DSC_2674
DSC_2680 DSC_2701
DSC_2761 DSC_2746
DSC_2783 DSC_2786
DSC_2819 DSC_2829
DSC_2856 DSC_2848