Home

การประกวด อย. น้อย ดีเด่น

IMG_5125

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม ประกวด อย.น้อยดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ในรอบตัดสินและ กลุ่ม อย.น้อย ก็ได้ไปจัดนิทรรศการ และ นำเสนอ ผลการดำเนินการ อย.น้อย ภายในโรงเรียนและชุมชน

ผลการประกวด อย.น้อย โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้รางวัลระดับดีมาก เป็นที่ภาคภูมิใจ เป็นอันมาก

 

IMG_4739 IMG_4817
IMG_4804 IMG_4827
IMG_4784 IMG_5065
IMG_4744 IMG_4746
IMG_4765 IMG_4718
IMG_4949 IMG_4951
IMG_4977 IMG_4983
IMG_5088 IMG_5089
IMG_4994 IMG_5115