Home

ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 2ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

DSC_0493

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ผอ.มานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมกับได้พบปะและให้กำลังใจกับคณะครู

 

DSC_0459 DSC_0470
DSC_0465 DSC_0492
DSC_0477 DSC_0481
DSC_0495
DSC_0456
DSC_0521 DSC_0526