Home

โรงเรียนชัยมงคลพิทยาเข้ามาศึกษาดูงาน

 

 

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร โดยการนำขอท่าน ผอ.สาธิต มากมี จัดการต้อนรับท่านผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนชัยมงคลพิทยา เข้ามาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา สู่โรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)