Home

นักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วย

 

         วันที่ 14 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี และนักเรียนร่วมกัน สมทบทุนบริจาคเงิน สร้างอาคารผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)