Home

กิจกรรมไหวครู 2554

DSC_0110

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  โดยมี นายสุภัค  พวงขจร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  การจัดกิจกรรมนี้ึ้ขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และขอความเป็นมงคล ให้กับตัวเอง  

 

DSC_0095 DSC_0061
DSC_0067 DSC_0076
DSC_0065 DSC_0079
DSC_0150 DSC_0156
DSC_0163 DSC_0177
DSC_0140 DSC_0142
DSC_0222
DSC_0207
DSC_0233 DSC_0235
DSC_0203
DSC_0199