Home

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

DSC_0806

                        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของ นายสาธิต   มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียนและประกาศคนเคนเก่งที่เป็นตัวแทนไปแข่งงานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัด เชียงราย และได้รางวัล แนะนำรองผู้อำนวยการและครูใหม่ คือ

1. นางหทัยรัตน์ เกษรจันทร์  รองผู้อำนวยการ

2. นายสภัค         พวงขจร       รองผู้อำนวยการ

3.  นายกฤตพล    อุปธารปรีชา  ครู

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว )