Home

นักเรียนชั้น ป.6 ไปปัจฉิมนิเทศที่จังหวัด ระยอง

DSC_3015

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธํญญานุกูล) โดย นายสาธิต   มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่จังหวัดระยอง คุณครูและนักเรียนสนุกสนาน และมีความสุข

 

กับงานปัจฉิมนิเทศ ที่โรงเรียนจัดให้ทุกคน(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)

 

DSC_3032 DSC_3052
DSC_3063 DSC_3074
DSC_3085 DSC_3092
DSC_3130 DSC_2604
DSC_2609 DSC_2613
DSC_2612 DSC_2636
DSC_2627 DSC_2807
DSC_2822 DSC_2826
DSC_2841 DSC_2843
DSC_2865 DSC_2947
DSC_2942 DSC_2975
DSC_2978 DSC_2986
DSC_2989 DSC_2928