Home

นักเรียนร่วมกันทำบุญเนื่องในวัน "มาฆบูชา"

Picture 120
เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)คณะครูและนักเรียนได้ไปเวียนเทียนเนื่องในวัน "มาฆบูชา" และได้ช่วยกันทำความสะอาดที่วัดราชศรัทธาธรรมอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  

(พิพัฒน์..ภาพ/ทรงวุฒิ..ข่าว)

Picture 085
Picture 087
Picture 092 Picture 098
Picture 100 Picture 105
Picture 108 Picture 109
Picture 135 Picture 117
Picture 139 Picture 140
Picture 145 Picture 159
Picture 160 Picture 163