Home

วันเด็กแห่งชาติ 2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร และผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมาย ได้จัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สนุกสนานกับการแสดงของนักเรียน และการตอบคำถามชิงของรางวัล และได้แข่งขันกีฬาไทย ทำให้เห็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียนตัวน้อยๆที่น่ารัก (พิพัฒน์..ภาพ/ทรงวุฒิ..ข่าว)