Home

นักเรียนสอบ"ธรรมศึกษาชั้นตรี"

img11

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของ นายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษา

สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม และวิชาพุทธ (พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว