Home

จัดสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

 

       เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัด สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยมีนายประยุทธ นาวายนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ในเรื่องหลักการของสหกรณ์และรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สุโขทัย จำกัด

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)