Home

ผลการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ

 

     

    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี ได้จัดให้คณะครูและนักเรียนอำลา คุณครูที่ เกษียณอายุราชการ 1.คุณครูสุชาฏ บุญส่ง 2.คุณครูสมบัติ รอดประทับ 3.คุณครูสุภาพร มหาศรานนท์

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)