Home

โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษานักเรียน โดย ธนาคารออมสิน

 

 

img14

 

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ทางธนาคารออมสิน ได้สนับสนุน "โครงการยกระดับมาตรมาตรฐานการศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) เข้าตรวจ กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา

 (พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว )