Home

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554

 

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ขต 2 ได้กำหนดการประชุมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และ เอกชนในสังกัดครั้งที่2/2554 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

(พิพัฒน์..ภาพ/ทรงวุฒิ..ข่าว)