Home

ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015

9

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558 คณะครูและนักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้เข้าร่วมกิจกรรม

"ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015 ร่วมแรง ลงมือ เรียนรู้ จดจำ" กับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

 

ซึ่งนักเรียนได้พบกับ พี่ดัชมิลล์คิดส์ ที่มาให้ความรู้ ความสนุกสนานผ่านการออกกำลังกาย ร่วมเล่นเกม

สนุกกับเทคนิคการพับกระดาษ และรับแจกผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ดัชมิลล์ คิดส์พร้อมดื่ม ทำให้นักเรียนมีความสุข

ได้รับความรู้และความสนุกสนานอีกด้วย ต้องขอขอบคุณพี่ๆจากบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

1_resize 2_resize
3_resize 4_resize
5_resize 7_resize
8_resize 10_resize