Home

การประชุมข้าราชการครู ของเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

img12

                    เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนครได้จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว )