Home

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 มาศึกษาดูงาน

DSC_0440

เมื่อวันที่ 28 สิหาคม 2558 ทางโรงเรียน บ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 มาศึกษาดูงาน

แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก- อ่านคล่อง  ของโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

DSC_0395 DSC_0397
DSC_0400 DSC_0413
DSC_0416 DSC_0419
DSC_0421 DSC_0429
DSC_0444 DSC_0455
DSC_0460 DSC_0468
DSC_0482 DSC_0488