Home

สพป.ตาก เขต 2 มาศึกษาดูงาน

DSC_1069

วันที่ 8 มิถุนายน ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สพป.ตาก เขต 2

มาศึกษาดูงาน เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

DSC_1036 DSC_1037
DSC_1042 DSC_1046
DSC_1048 DSC_1054
DSC_1059 DSC_1065
DSC_1076 DSC_1078
DSC_1085 DSC_1091
DSC_1088 DSC_1094