Home

พิธีมอบครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT สู่อาเซียน

DSC_2538

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัด พิธีมอบครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT สู่อาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยการนำของท่าน ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

DSC_2553_resize DSC_2549_resize
DSC_2558_resize DSC_2572_resize
DSC_2575_resize DSC_2581_resize
DSC_2589_resize DSC_2592_resize
DSC_2605_resize DSC_2611_resize
DSC_2618_resize DSC_2622_resize
DSC_2630_resize DSC_2632_resize